Nyttige links

Vi har samlet en række nyttige links og kontakter til forskellige situationer:

Etablering af ladestander:

Opstilling af basketball net:

Parkering:

  • Ved ulovlig og generende parkering: Ring 114 og bed om servicecentret. Giv dem reg.nr. og biltype, og de vil forsøge at kontakte bilens ejer. Det plejer at være ret effektivt.
  •  Regler for parkering i Københavns Kommune

Rotter:

  • Rottehuller og levende rotter skal indberettes til kommunen. Døde rotter (udendørs) plejer kommunen at være ligeglad med. Hvis du ser et rottehul på en af vejlaugets veje, vil bestyrelsen blive meget glad for at få besked herom, så vi kan gøre noget ved problemet.
  • Indberetning af rotter til kommunen – skema samt akuttelefon

Ejendomsdata:

Lokalplaner mv

Byplanlægningen foregår på tre niveauer: Øverest findes kommuneplanen. Ud fra kommuneplanen udformes byrumsplanerne og derunder ligger lokalplanerne.

Snerydning

  • Det er den enkelte grundejers ansvar at sørge for at fortov og vejbane (til midten) er fri for sne og is om vinteren. I Bygaardens Vejlaug betaler vi i fællesslab for snerydning af vejene. Den enkelte grundejer skal selv rydde fortov, samt sørge for passagemulighed mellem fortov og vej.
  • Læs kommunens regler for snerydning

Afhentning af affald og haveaffald

Vanløse Grundejersammenslutning

Vanløse hjemmeside