Generalforsamling den 28 februar 2017...

feb 27, 2017 by

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30 i Selskabslokalerne Bing & Nørgaard Herlufsholmvej 24 2720 Vanløse Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning for 2016 (Bilag side 2) Regnskab for 2016 forelægges til godkendelse (Bilag side 4) Vedtægtsændring i forhold til bestyrelsens forretningsudvalg tegningsrettigheder (Bilag side 3) Valg af festudvalgets medlemmer (Kandidater en forudsætning for afholdelsen) Indkomne forslag Forelæggelse af budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent for 2017.(Bilag side 4) (Bestyrelsen foreslår at kontingentet uændret sættes til 1.680 kr. pr. enhed) Valg af bestyrelse og suppleanter, jvf. vedtægterne. Simon Mountford, Arne Bjerngaard og Kristjan Brødreskift er på valg og genopstiller. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Ole Hjørne og Poul Hjorth Pedersen genopstiller. Michael Berner, Bratskovvej 28 opstiller som suppleant. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6, skal være Ole Windeløv,...

read more